385

Selman-ı Fârisi (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ALLAH'ın yüz rahmeti var. Bunlardan biriyle mahlukat kendi aralarında birbirlerine merhamet gösterirler. Doksan dokuz rahmet de kıyamet günü içindir.”

(Müslim, Tevbe 20)

   

-->