389

“Fahişe bir kadın, sıcak bir günde, bir kuyunun etrafında dönen bir köpek gördü, susuzluktan dilini çıkarmış soluyordu. Kadıncağız mestini çıkarıp (onunla su çekip köpeği suladı). Bu sebeple mağfiret olundu.”

(Müslim, Tevbe 155)

   

-->