398

Şüfeyyü'l-Esmai, Ebu Hureyre'den naklediyor): Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Kıyamet günü ilk çağrılıcaklar, Kur'an'ı ezberleyen biri, ALLAH yolunda öldürülen biri ve bir de çok malı olan biridir. ALLAH Teâla Hazretleri Kur'an okuyana:

“ Ben Resulüme inzal buyurduğum şeyi sana öğretmedim mi?” diye soracak. Adam:

Evet ya Rabbi!” diyecek.

“ Bildiklerinle ne amelde bulundun?" diye Rabb Teâla tekrar soracak. Adam:

“ Ben onu gündüz ve gece boyunca okurdum.” diyecek. Allahu Teâla Hazretleri:

“ Yalan söylüyorsun!” diyecek. Melekler de ona:

“ Yalan söylüyorsun!” diye çıkışacaklar. Allah Teâla Hazretleri ona:

“ Bilakis sen, ‘Falanaca Kur'an okuyor.’ densin diye okudun ve bu da söylendi.” der.

Sonra, mal sahibi getirilir. ALLAH Teâla Hazretleri:

“ Ben sana bolca mal vermedim mi? Hatta o kadar bol verdim ki, kimseye muhtaç olmadın?” der. Zengin adam,

“Evet Ya Rabbi.” der.

“ Sana verdiğimle ne amelde bulundun?” diye Rabb Teâla sorar. Adam:

“ Sıla-i rahimde bulunur ve tasadduk ederdim.” der. Allah Teâla Hazretleri:

“ Bilakis sen, ‘Falanca cömerttir.’ desinler diye bunu yaptın ve bu da denildi.” der.

Sonra ALLAH yolunda öldürülen getirilir. ALLAH Teâla Hazretleri:

“ Niçin öldürüldün?” diye sorar. Adam:

“ Senin yolunda cihadla emrolundum. Ben de öldürülünceye kadar savaştım.” der. Hakk Teâla ona:

“ Yalan söylüyorsun!” der. Ona melekler de:

“ Yalan söylüyorsun!” diye çıkışırlar. ALLAH Teâla Hazretleri ona tekrar:

“ Bilakis sen: ‘Falanca cesurdur.’ desinler diye düşündün ve bu da söylendi.” buyurur.”

Sonra Resulullah (sav) Ebu Hureyre'nin dizine vurup:

“Ey Ebu Hureyre! Bu üç kimse, kıyamet günü, cehennemin, aleyhlerinde kabaracağı ALLAH'ın ilk üç mahlûkudur!” dedi.

Şüfey der ki: “Ben Ebu Hureyre'den aldığım bu hadisi, Hz. Muaviye'ye haber verdim. Bunun üzerine: “Böylelerine bu muamele yapılırsa, insanların geri kalanlarına neler yapılır?” dedi ve Hz. Muaviye şiddetli bir ağlayışla ağlamaya başlası, öyle ki helak olacağını zannettim. Derken bir müddet sonra kendine geldi, yüzündeki (gözyaşlarını) sildi. Ve şunları söyledi:

“ ALLAH ve O'nun Resulü doğru söylediler: “Dünya hayatını ve onun zinetini isteyenlere, orada işlediklerinin karşılığını tastamam veririz. Onlar orada bir eksikliğe de uğratılmazlar. İşte ahirette onlara ateşten başka bir şey yoktur. İşledikleri şeyler orada boşa gitmiştir. Zaten yapmakta oldukları da bâtıldır.” (Hûd, 11/15-16)

(Müslim, İmaret 152)

   

-->