400

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) bir gün:

“Hüzün kuyusundan ALLAH'a sığının!” buyurdular. Oradakiler:

“ Ey ALLAH'ın Resulü! Hüzün kuyusu da nedir?” diye sordular.

“ O,  cehennemde bir vadidir; cehennem, o vadiden her gün yüz kere ALLAH'a (cc) sığınma taleb eder.” dedi.

“ Ey ALLAH'ın Resulü! Oraya kimler girecek?” denildi.

“ Oraya, amellerinde riya yapan kurralar girecektir!..” dedi.”

(Tirmizi, Zühd 48)

   

-->