404

Ebu Vâil anlatıyor: Hz. Üsame (ra)'yi işittim diyordu ki: Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki:

Kıyamet günü bir adam getirilip ateşe atılır. Karnındaki bağırsakları dışarı çıkar. Onları, eşeğin değirmen taşını dönderdiği gibi dönderir. Derken, cehennem ahalisi etrafında toplanır ve: “Ey fülan, sen dünyada iken (bize) ma'rufu emredip, münkerden nehyetmiyor muydun?”  derler. O: “Evet, ma'rufu emrederdim ama kendim yapmazdım, münkeri yasaklardım ama kendim yapardım.” diye cevap verir.”

(Buhari, Bed'ül-Halk 10) 

   

-->