407

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Fukaralar, cennete zenginlerden beş yüz yıl önce girerler. Bu (ALLAH'ın indinde) yarım gündür.”

 (Tirmizi, Zühd 37)

   

-->