408

Ebu Zerr (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) Efendimiz buyurdular ki:

“Dünyada zahidlik, helal olanı haram etmek veya malı ziyan etmekle olmaz. Gerçek zahidlik, ALLAH'ın elinde olana, kendi elinde olandan daha çok güvenmen ve bir musibete düştüğün zaman getireceği sevabı sebebiyle, onun devamına rağbet göstermendir.”

(Tirmizi, Zühd 29)

   

-->