410

Hz. Ali (ra) anlatıyor): "Biz Resulullah (sav) ile birlikte otururken uzaktan Mus'ab İbnu Umeyr (ra) göründü, bize doğru geliyordu. Üzerinde deri parçası ile yamanmış bir bürdesi vardı. Resulullah (sav) onu görünce, (Mekke'de iken giyim kuşam yönünden yaşadığı) bolluğu düşünerek ağladı. Sonra şunu söyledi:"

“(Gün gelip, sizden biri, sabah bir elbise, akşam başka bir elbise giyse ve önüne yemek tabaklarının biri getirilip diğeri kaldırılsa ve evlerinizi de (halılar ve kilimler ile) Kâ'be gibi örtseniz o zamanda nasıl olursunuz?”

“ O gün, bugünümüzden çok daha iyi oluruz. Çünkü hayat külfetimiz karşılanmış olacak, biz de ibadete daha çok vakit ayıracağız.” dediler.

“ Hayır!  bilakis siz bugün o günden daha iyisinizdir.” buyurdu."

(Tirmizi, Kıyamet 36)

   

-->