417

Atâ İbnu Yesâr (ra) anlatıyor: “Resulullah (sav)'a saçı sakalı karmakarışık bir adam gelmişti. Efendimiz, ona (eliyle) işaret buyurarak, sanki saçını ıslah etmesini emretmişti. Adam bunu yapıp sonra tekrar geri geldi. Aleyhissâlatu vesselam buyurdular:"

“ Şu hal, sizden birinizin tıpkı bir şeytan gibi başı(ndaki saçları) karmakarışık vaziyette gelmesinden daha hayırlı değil mi?”

(Muvatta, Şa'ar 7) 

   

-->