418

Amr İbnu Şu'ayb an ebihi an ceddihi (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Saçtaki akları yolmayın. Zira bir kimse Müslüman iken tek bir kıl bile ağarmış olsa, bu kıyamet günü onun için mutlaka bir nur olur.”

(Ebu Davud, Tereccül 17) 

   

-->