421

İbnu Ömer (ra) anlatıyor: Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki:

“Pahalanması için, kim bir yiyecek maddesini kırk gün saklarsa, o, ALLAH'tan yüz çevirmiştir. ALLAH da ondan yüz çevirmiştir.”

(Müsned, 2, 33) 

   

-->