422

Ebu Said (ra) anlatıyor: Resulullah (sav);

“Mü'minin ferasetinden kaçının, çünkü o Allah Teâla'nın nuruyla bakar.”

buyurup, sonra şu ayeti okudular:

“Elbette bunda fikr u firaseti olanlar için ibretler vardır.”

[(Hicr, 75). (Tirmizi, Tefsir)]

   

-->