427

İbnu Ömer (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“İnsanlar yalnızlıktaki (mahzuru) benim kadar bilselerdi, hiçbir atlı tek başına bir gececik olsun yol yapmazdı.”

(Buhari, Cihad 135)

   

-->