532

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Komşu kadın, komşu kadından gelen koyun paçasını bile küçük görmesin.”

(Buhari, Edeb 30)

   

-->