535

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Ameller her perşembe ve pazartesi günü arzedilir. Aziz ve Celil olan ALLAH o gün, ALLAH'a hiçbir şirk koşmayan kulun günahını affeder. Bundan sadece kardeşiyle arasında düşmanlık olanı istisna eder, (onu affetmez) ve der ki: 'Bu ikisini barışıncaya kadar terk edin.'

(Müslim, Birr 36)

   

-->