537

Ukbe İbnu Âmir (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Kim bir ayıp görür ve onu örterse, diri diri gömülmüş bir kızı ihya etmiş gibi olur.”

(Ebu Davud, Edeb 45)

   

-->