544

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Sizden biri kardeşiyle dövüşünce yüze vurmaktan sakınsın.”

(Buhari, Itk 20)

   

-->