548

Avf İbnu Mâlik (ra) anlatıyor:

“ Ey ALLAH'ın Resulü, ben bir adma uğrasam, o beni ağırlamasa, sonra o bana uğrasa ben ona yaptığını yapayım mı?” dedim.

“Hayır! Sen onu ağırla!” dedi.

Bir gün Resulullah (sav) beni eskimiş bir elbise içerisinde görmüştü:

“ Senin malın yok mu (da böyle giyiniyorsun)?” diye sordu.

“ALLAH bana deve, koyun, (sığır, at, köle) her maldan verdi!” dedim.

“ Öyleyse, üzerinde görülmelidir!” buyurdular."

(Tirmizi, Birr 63)

 

   

-->