551

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Sakın sizden kimse, durgun suya akıtmasın, bilahare onda yıkanır.”

(Buhari, Vudu 68) 

   

-->