557

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Uykudan uyanınca, sizden hiç kimse, üç sefer yıkamadıkça ellerini kaba banmasın. Çünkü o, ellerinin geceyi (vücudunun neresinde geçirdiğini bilemez.)”

(Buhari, Vudû 26)

   

-->