558

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Biriniz uykudan uyandığı zaman üç kere sümkürsün. Zira şeytan, burnunun içinde geceler.”

(Buhari, Bed'ül-Halk 11)

   

-->