563

İbnu Ömer (ra) anlatıyor:

“ Resulullah (sav) kişinin arkadaşlarından izin almadan iki hurmayı birlikte yemesini yasaklamıştır.”

(Buhari, Et'ime 44)

   

-->