571

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: “ Resulullah (sav) kendisine, ilk çıkan turfanda meyve getirilirdi de, o zaman şöyle dua ederdi:

“ALLAH'ım Medine'mizi bizim için mübarek kıl, meyvelerimizi, müdd'ümüzü, sa'mızı mübarek kıl, bereketlerini kat kat artır.”

Bu duadan sonra, getirilen meyveyi orada hazır bulunan çocukların en küçüğüne verirdi.”

(Müslim, Hacc 474) 

   

-->