575

Yusuf İbnu Abdillah İbni Selam (ra) anlatıyor:

“ Resulullah (sav), bir miktar arpa (ekmeği) aldı. Üzerine bir hurma koydu ve:

“Bu şuna katıktır!” buyurdu.”

(Ebu Davud, Et'ime 42)

   

-->