580

Humeyd İbnu Abdirrahman el- Hımyeri'in ashabından bir kimseden naklettiğine göre, Resulullah (sav) şöyle buyurmuşlardır:

“İki kişi birden davet ederse, kapı itibariyle hangisi yakınsa ona icabet et. Çünkü kapıs daha yakın olan komşulukta daha yakındır. Bunlardan biri önce davet etmiş ise, önce davranana icabet et!”

(Ebu Davud, Et'ime 9)

   

-->