586

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Ölüm dışında hiçbir hastalık yoktur ki çörek otunda onun için bir deva bulunmasın.”

(Buhari, Tıbb 7)

   

-->