593

Osman İbnu Ebi'l-Âs (ra) anlatıyor:

“ Resulullah (sav)'a Müslüman olduğum günden beri bedenimde çekmekte olduğum bir ağrımı söyledim. Bana:

“Elini, vücudunda ağrıyan yerin üzerine koy ve şu duayı oku!” buyurdu. Dua şu idi:

“Üç kere: “Bismillah”tan sonra yedi kere, “Eûzu bi-izzetillahi ve kudretihi min şerri mâ ecidu ve uhâziru.”

(Bedenimde çekmekte çekinmekte olduğum şu hastalığın şerrinden ALLAH'ın izzet ve kudretine sığınıyorum.” diyecektim.

Bunu birçok kereler yaptım. ALLAH Teâla Hazretleri benden hastalığı giderdi. Bunu ehlime ve başkalarına söylemekten hiç geri kalmadım.”

(Müslim, Selam 67)

   

-->