594

İsa İbnu Hamza (ra) anlatıyor: “ Abdullah İbnu Ukeym (ra)'in yanına girdim. Kendisinde kızıllık vardı.

“Temime (muska) takmıyor musun?” diye sordum. Bana şu cevabı verdi:

“ Bundan ALLAH'a sığınırım. Zira Resulullah (sav) şöyle buyurmuştu:"

Kim bir şey takınırsa, ona havale edilir.”

(Tirmizi, Tıbb 24)

   

-->