597

Urve İbnu Âmir el-Kureşî (ra) anlatıyor: “ Resulullah (sav)'ın yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Buyurdular ki:

“ Bunun en iyisi fe'l (uğur çıkarma)dır. (Uğursuzluk inancı) bir Müslümanı yolundan alıkoymasın. Biriniz, hoşlanmadığı bir şey görecek olursa şu duayı okusun:"

“Allahümme la ye'ti bi'l-hasenâtı illa ente ve lâ yedfe'u's- Seyyiâti illâ ente velâ havle ve lâ kuvvete illâ bike."

[ALLAH'ım! Hayrı ancak sen verebilirsin, kötülüğü de ancak sen defedebilirsin. (İbadet, çalışma, korunma vs. için muhtaç olduğumuz) güç ve kuvvet de ancak sendendir.]

(Ebu Davud, Tıbb 24)

   

-->