602

Humeyd İbnu Abdirrahman anlatıyor: “ Hz. Muaviye (ra)'yi işittim, demişti ki: “ Resulullah (sav)'ın şöyle söylediğini işittim:

“ALLAH kimin için hayır murad ederse onu dinde fakih kılar.”

(Buhari, Farzu'l Humus 7)

   

-->