614

Ebu Eyyub (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, ALLAH Teâla Hazretleri sizi helak eder ve yerinize, günah işleyecek (fakat tövbeleri sebebiyle) mağfiret edeceği kimseler yaratırdı.”

(Müslim, Tevbe 9) 

   

-->