623

İbnu Mes'ud (ra) anlatıyor: “ Resulullah (sav) (bir gün):

“ Siz aranızda kimi pehlivan addedersiniz?” diye sordu. Ashab (ra):

“ Erkeklerin yenmeye muvaffak olamadığı kimseyi!” dediler. Resulullah (sav):

“ Hayır, gerçek pehlivan öfkelendiği zaman nefsine hakim olabilen kimsedir.” dedi.”

(Müslim, Birr 106)

   

-->