627

Ebu Seleme İbnu Abdirrahman Hz. Aişe (ra)'den anlattığına göre Resulullah (sav) şöyle buyurdu:

“ Kim (gasben başkasının) arazisine bir karış haksız tecavüz ederse, yedi kat yerin dibine kadar boynuna dolandırılarak (cezalandırılır).”

(Buhari, Bed'ü'l-Halk 2)

   

-->