628

İbnu Ömer (ra) 'dan kaydedilen bir rivayette şöyle buyrulmuştur:

“ Kim, araziden haksız olarak bir karışlık yer alırsa, kıyamet günü, onunla yedi kat yere batırılır.”

(Buhari, Mezâlim 13)

   

-->