635

İbnu Mes'ud (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Bana kimse, ashabımın birinden (canımı sıkacak) bir şey getirmesin. Zira ben, sizin karşınıza, içimde hiçbir şey olmadığı halde çıkmak istiyorum.”

(Tirmizi, Menâkıb)