637

Ebu Said el-Hudri (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) şöyle demiştir:

“ Her zalimin arkasında bir bayrağı vardır, zulmü ölçüsünde bu bayrak yükseltilir. Haberiniz olsun, âmme hizmetlerini üzerine alandan daha büyük vefasız yoktur.”

(Müslim, Cihad 15)

   

-->