640

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Kim bir hastaya veya bir din kardeşine ALLAH rızası için ziyarette bulunursa, bir münadi ona nida eder: ‘(Dünyada da ahirette de) iyi olasın, (ahiret yolculuğun da) iyi olsun. (Bu davranışınla) cennette bir ev hazırladın!’  der.”

(Tirmizi, Birr 64)

   

-->