642

El-Haris el-Eş'ari (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ ALLAH Teâla Hazretleri, Yahya İbnu Zekeriyya (as)'a, beş kelime söyleyip bunlarla amel etmesini ve onlarla amel etmelerini Benî İsrail'e de söylemesini emir buyurdu. Ancak O, bu hususta ağır aldı. İsa (as) kendisine: “ALLAH sana beş kelime öğretip onlarla amel etmeni ve Benî İsrail'e de onlarla amel etmelerini emretmeni söyledi. Ya sen bunları onlara emredersin veya bunları onlara ben emredeceğim.” dedi. Yahya (as): “ Onları emretmede bencen önce davranacak olursan yere batırılmam veya azab görmemden korkarım!” dedi ve halkı Beyt'ül-Makdis'te topladı. Mescid ağzına kadar doldu. Mahfillere de oturdular. (Söz alıp):

“ ALLAH bana beş kelime gönderdi ve onlarla amel etmemi ve size de amel etmenizi emretmemi bana emretti:

* Bunlardan birincisi ALLAH'a ibadet etmeniz, ona hiçbir ortak koşmamanızdır. ALLAH'a ortak koşanın misali şudur: Bir adam, kendi öz malından altın veya gümüş mukabilinde bir köle satın alır ve: “Bu benim evim, bu da işim.(Çalış kazandığını) bana öde!” der. Köle çalışır, fakat kazancını efendisinden başkasına öder. Kölenin böyle yapmasına hanginiz razı olur? Aynen bunun gibi, ALLAH da size namazı emretti. Namaz kılarken (sağa-sola) bakmayın. Zira ALLAH yüzünü, namazda bulunan kulunn yüzüne karşı diker, o sağa sola bakmadığı müddetçe.

* ALLAH size orucu emretti. Bunun misali şu insanın misaline benzer: O bir grup içerisindedir. Beraberinde bir çıkın içinde misk var. Herkes onun kokusundan hoşlanmaktadır. Oruçlunun (ağzında hasıl olan) koku, ALLAH indinde miskin kokusundan daha hoştur.

* ALLAH size sadakayı emretti. Bunun misali de şu adamın mislaine benzer: Düşmanlar onu esir edip ellerini boynuna bağlamışlar ve boynunu vurmaları için cellatlara teslim etmişlerdir. Adam: “Ben az veya çok (bütün malımı) vererek kendimi fidye mukabilinde kurtarmak istiyorum” der ve nefsini fidye ödeyerek kurtarır.

* ALLAH size, ALLAH'ı zikretmenizi de emretti. Bunun da misali, peşinden hızla düşmanın geldiği bir adamdır. Bu adam muhkem bir kaleye gelip, düşmandan kendini korur. Kul da böyledir. Şeytana karşı kendisini sadece zikrullahla koruyabilir.”

Resulullah (sav) (burada hikayeyi tamamlayarak) dedi ki:

“Ben de size beş şeyi emrediyorum: ALLAH onları bana emretti. Dinlemek, itaat etmek, cihâd, hicret, cemaat. Zira, kim cemaatten bir karışcık ayrılırsa boynundaki İslâm bağını çıkarıp atmıştır, geri dönen hariç. Kim de cahiliye davası güderse o cehennem molozlarından biridir!” Bir adam:

“Ey ALLAH'ın Resûlü! O kimse namaz kılar, orucunu tutar idiyse (yine mi cehennemlik)?”diye sordu. Aleyhisselatu vesselam:

“ Evet, namaz kılsa, oruç tutsa da! Ey ALLAH'ın kulları! Sizi Müslümanlar, mü'minler diye tesmiye eden ALLAH'ın çağrısı ile çağırın!”buyurdular.”

(Tirmizi, Emsâl 3)

   

-->