650

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Üç kimse vardır ki, bunlara yardım ALLAH üzerine haktır: ALLAH yolunda cihad eden; borcunu ödemek isteyen mükâteb, iffetini korumak niyetiyle evlenen kimse.”

(Tirmizi, Fezâilu'l- Cihâd 20)

   

-->