656

Amr İbnu Abese (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Kim Müslüman olduğu halde, saçından bir kıl beyazlarsa, bu, kıyamet günü onun için bir nur olur. Kim ALLAH yolunda bir ok atarsa, bu düşmana değse de değmese de, atan için bir köle azadı yerine geçer. Kim mü'min bir köleyi azad ederse bu onun için cehennemden bir azadlık vesilesi olur: Her bir uzuv için bir uzvu ateşten kurtulur.”

(Tirmizi, Fezâilu'l- Cihâd)

   

-->