660

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav)’e dediler:

“ Ey ALLAH'ın Resûlü! Bir adam gizli olarak hayırlı ameller yaparken bir de bakarsın halk buna muttali olmuştur da bu onun hoşuna gitmiştir?” Aleyhisselatu vesselam buyurdular ki:

“ Bu kimsenin iki ücreti vardır: Gizli yapmanın ücreti ve aleni yapmanın ücreti.”

(Tirmizi, Zühd 49)

   

-->