663

Ebu Hureyre ve Ebu Said (ra)'in anlatığına göre, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“ Mü'min kişiye bir ağrı, bir yorgunluk, bir hastalık bir üzüntü hatta bir ufak tasa isabet edecek olsa, ALLAH onun sebebiyle mü'minin günahından bir kısmını mağfiret buyurur.”

(Buhari, Marda 1)

   

-->