664

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) bir hummalıyı ziyaret etmişti. Hastaya:

“ Müjde! Zira ALLAH Teâla Hazretleri diyor ki: ‘Humma benim ateşimdir, ben onu mü'min kuluma musallat ederim, ta ki, ateşten tadacağı nasibi(ni dünyada tadmış) olsun.’

(Rezin tahric etmiştir. Ahmed İbnu Hanbel, Müsned 2)

   

-->