673

İbnu Abbas (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Ümmetimden kimin iki öncüsü varsa, onlarla birlikte cennete girer!”  Hz. Aişe (ra) sordu:

“Bir öncüsü olan?”

“Bir öncüsü olan da, ey (hayırda) muvaffak olan!” buyurdular. Hz. Aişe tekrar sordu:

“Ümmetinden hiç öncü göndermeyen?”

“ Ben ümmetimin öncüsüyüm, (şefaatimle onları cennete ben sevkedeceğim. Hatta ben bütün öncülerin en büyüğüyüm. Çünkü ücret, çekilen meşakkate göre büyür). Benim ki gibisine de hedef olmayacaklar. (Onların beni önden göndermekten daha büyük bir kayıpları, daha acılı bir musibetleri yoktur ve olmayacak da. Zira vahiy kesilmiş oldu.”

(Tirmizi, Cenâiz 64)

   

-->