676

Sa'd İbnu Ebi Vakkas (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Ademoğlunun saadet (sebep)lerinden biri de ALLAH Teâla'nın hükmettiğine rıza göstermesidir. Şekâvet (sebepleri)nden biri de ALLAH Teâla'ya istihareyi terketmesidir. Keza şekavet (sebepleri)nden bir diğeri de ALLAH'ın hükmettiğine razı olmamasıdır.”

(Tirmizi, Kader 15)

   

-->