682

Fudâle İbnu Ubeyd (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”

(Tirmizi, Zühd 35)

   

-->