688

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Sizden biri, yaratılışça kendisinden üstün olana bakınca, nazarını bir de kendisinden aşağıda olana çevirsin. Böyle yapmak, ALLAH'ın üzerinizdeki nimetini küçük görmemeniz için gereklidir.”

(Buhari, Rikâk 30)

   

-->