691

Âiz İbnu Amr (ra) anlatıyor: “ Bir adam Resulullah (sav)'dan bir şeyler istedi. Aleyhisselatu vesselam da verdi. Adam dönmek üzere ayağını kapının eşiğine basar basmaz, Aleyhisselatu vesselam buyurdular:"

“ Dilenmede olan (kötülükleri) bilseydiniz kimse kimseye bir şey istemek için asla gitmezdi!”

  (Nesâi, Zekât 83)

   

-->