696

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Kim (malını arttırmak için) insanlardan dilenirse, o mutlak surette ateş talep etmiş olur. Öyleyse ister azla yetinsin, isterse çoğaltmayı istesin (artık kendisi bilir)!”

(Müslim, Zekât 05)

   

-->