699

İbnu Mes'ud (ra) anlatıyor: “ Resulullah (sav) buyurdular ki:"

“ Kim kendisine gelen bir fakirliği hemen halka intikal ettirirse (yani onlara açarak dilenmeye kalkarsa), onun fakirliğinin önüne geçilmez. Kime de fakirlik gelir, o da bunu ALLAH'a açarsa, ALLAH ona er veya geç rızkıyla imdat eder.”

(Tirmizi, Zühd 18)

   

-->